ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI'nın, TÜKETİCİ ile mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce;

TÜKETİCİ’nin siparişine ait aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin başta satışı, teslimi ve TÜKETİCİ’nin cayma hakkı, SATICI bilgileri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirmesinin sağlanmasıdır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle TÜKETİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, montaj ve servis ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Adresi:

Mersis Numarası: Telefon: Fax: Eposta:

Tüketici Şikayetleri/Müşteri Hizmetleri İletişim: (KURULACAK İSE)

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

Ürün Açıklaması

(………….*………………)

(İnternet sitesinde verilen temel özellikler

Ölçü boyut nitelik

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV ve tüm vergiler Dahil )

Kargo Tutarı

Montaj Bedeli (Bayinin faaliyet gösterdiği il/ilçe merkezine ……. KM uzağı )

Toplam :

4.ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ödeme

*** Kredi Kartı Peşin

*** Kredi Kartı …… taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

*** Başkaca Ödeme Yöntemleri var ise aşağıda belirtilecektir

Yukarıdaki bölümde çalışmış olduğunuz bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Çalışmış olduğunuz Banka çeşitli kampanyalar düzenleyerek sunmuş olduğumuz taksit seçeneklerinin üstünde taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar çalışmış olduğunuz Banka sorumluluğunda olup; Banka tarafından uygulanmaması halinde tarafımızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çalışmış olduğunuz Banka kredi kartınızdan sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize yansıtacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Teslimat

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. Ayrıca ilgili ürünün montaj ve servis hizmeti ücreti belirtilmişse bu ücret de TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. Paketleme, kargo, teslim montaj ve servis masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ……….. –TL, Servis ve Montaj ……………….TL olup, bu bedeller sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ'nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Ürünlerin teslimatı iş bu ön bilgilendirme formunda belirtilen teslimat adresinde gerçekleştirileceğinden sipariş onaylandıktan sonra teslimat bilgileri ancak SATICI’nı yazılı onayı ile değiştirilebilir. Teslim anında TÜKETİCİ'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİNIN; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce SATICI tarafından TÜKETİCİ’nin bilgilendirilmesi anlamına gelmekte olup; TÜKETİCİ sipariş konusu mal veya mallara ait temel nitelikleri, cayma hakkı ve kullanamayacağı durumları , ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2.SATICI, Teslimat ve belirtilmişse montaj , anlaşmalı şirket aracılığı ile TÜKETİCİ'nın yukarıda belirtilen adresinde gerçekleştirilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

5.3.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 5.4.TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5 SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün süre içinde TÜKETİCİ’ yi bilgilendireceğini, tahsil edilen ödemelerin bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde TÜKETİCİ’ ye iade edeceğini kabul eder. TÜKETİCİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. SATICImalın TÜKETİCİ’ ye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur ancak TÜKETİCİ’ nin SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

6. CAYMA HAKKI

6.1.TÜKETİCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. TÜKETİCİ, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. TÜKETİCİ cayma süresi içerisinde malı, işleyişine teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir.

Cayma Hakkı Süresinin Belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

6.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya bildirmelidir. Cayma Hakkı Bildirimi …………………………… adresinde ……………… üzerinden kullanılabilir. TÜKETİCİ ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri göndermek zorundadır. İnternet sitesi üzerinden tüketicilerin iletmiş olduğu cayma talebi SATICI’ ya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini TÜKETİCİ’ye iletecektir.

6.3. Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı …………….. olup, www…………………..com ‘da yer alan üyelik sayfasındaki geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

İade durumunda üyelik sayfasında yer alan cayma hakkı detaylarındaki kurallara uygun ve SATICININ iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, iadeye ilişkin teslimat bedeli SATICI’ ya aittir. TÜKETİCİ iade işlemini SATICI tarafından belirtilen taşıyıcı haricinde başka bir taşıyıcı ile gerçekleştirdiği takdirde teslimat bedeli TÜKETİCİ’ ye aittir. Ancak servis hizmeti kapsamında montörler tarafından yapılan montaj giderleri TÜKETİCİ’ye aittir.

6.4. SATICI, TÜKETİCİ’ nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirim kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde varsa malın TÜKETİCİ’ ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. TÜKETİCİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra TÜKETİCİ’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

.5. TÜKETİCİ bu hakkın kullanılması halinde;

6.5.1 3. kişiye veya TÜKETİCİ’ ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.5.2.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5.3. TÜKETİCİ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa TÜKETİCİ, ÜRETİCİ’ nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

-Özel ölçü/kumaş/renk değişikliği seçeneği istenmesi

-Üretilen standart takımdan hariç tekil ürünlerle birlikte takım oluşturulması ve/veya takım ürünlerden tekil ürün ve/veya ürünler çıkarılarak mevcut kombin haricinde takım oluşturulması,

-İnternet sitesinde sergilenen görsel dışında ürüne farklı bir fonksiyon, renk, özellik istenmesi; açıklama notu düşülmesi,

b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan, demonte haldeki ürünlerin teslim edilip ilgili montör ve servis veya tüketici tarafından kurulumu yapılmış olan, montajlama sonrası söküldüğünde niteliği gereği zarar görecek ürünler,

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. Yapısı gereği nevresim, alez, yastık başta olmak üzere ev tekstili, ve yatak ürünleri,

d)Olağan bir gözden geçirmeden fazla kullanılmış ürünler,

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

TÜKETİCİ, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2016 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Bu Sözleşme‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur.

9.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında, tarafların kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da bir kaçından vazgeçmesi ve/veya bu haklar konusunda hoş görülü davranması sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek, bu durum yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek, kısıtlamayacaktır.

9.3. İşbu sözleşmenin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, sözleşmenin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

SATICI

:

TÜKETİCİ

:

TARİH

:

Onaylanma Tarihi:

IP Adresi:

Onay Kodu: